Ik wil wel meer informatie...
Beantwoord onderstaande vragen en stuur door aan Mim!


- Betreft het uw huidige of toekomstige woning?
- Gaat u verbouwen of is er sprake van nieuwbouw?
- Welke ruimte in huis betreft het?
- Wat moet er absoluut blijven?
- Wilt u alleen kleuradvies, of totale aanpak?
- Op welke termijn gaat dit spelen?
- Heeft u een bepaald budget in gedachten?
- Zelf uitvoeren of laten doen?